Asiointipalvelut työnantajille

Työnantaja voi asioida Kelan kanssa alla olevissa asiointipalveluissa.

Kirjaudu asiointipalveluun kunkin palvelun oman sivun kautta.

Katso-palvelu poistuu käytöstä

Suomi.fi korvaa Katso-palvelun Kelan työnantajan asiointipalveluissa syksyllä 2020. Muutos edellyttää palvelusta ja organisaatiotyypistä riippuen erilaisia toimenpiteitä, joista kerrotaan tarkemmin kunkin palvelun omalla sivulla.

Jotta Kelan asiointipalvelujen käyttö voi jatkua ongelmitta, työnantajan pitää antaa palvelujen käyttäjille Suomi.fi-valtuudet hyvissä ajoin ennen kuin Katso poistuu käytöstä. Työnantajan asiointipalveluun tunnistaudutaan Suomi.fin tunnistautumisella 26.9.2020 alkaen.

Tunnistautuminen

Suomi.fi-tunnistus perustuu vahvaan tunnistamiseen. Tunnistautumiseen voi käyttää henkilökohtaisia verkkopankkitunnuksia, mobiilivarmennetta tai varmennekorttia. Organisaatioissa on syytä tutustua Suomi.fi-tunnistautumisen eri tapoihin ja sopia, mitä tapaa käyttäjät käyttävät.

Valtuudet

Kelan asiointipalvelujen käyttäjät tarvitsevat Suomi.fi-valtuudet organisaatioilta, joiden asioita he hoitavat. Valtuudet ovat asiointipalvelukohtaisia. Kunkin palvelun omalla sivulla kerrotaan valtuuksista, jotka palvelussa tarvitaan. 

Tutustu Kelan asiointipalveluissa tarvittaviin valtuuksiin Suomi.fin Valtuusasiat-sivulla rajaamalla haku sanalla Kela. Valtuudet kannattaa antaa Suomi.fin Valtuudet-palvelussa heti, kun se on organisaatiolle mahdollista.

Yritykset

Yritykset voivat antaa Suomi.fi-valtuuksia henkilöille tai toisille yrityksille. Kun organisaatio saa asiointivaltuuden toiselta organisaatiolta, valtuuden saanut taho voi antaa tämän valtuuden edustamisvaltuutena työtekijöilleen. Edustamisvaltuuden voi rajata asiakkaan Y-tunnuksen perustella, jolloin kukin työntekijä saa oikeuden asioida vain omien asiakkaidensa asioissa.

Yhdistykset

Yhdistyksen yksinoikeudellinen nimenkirjoittaja voi valtuuttaa yhdistyksen puolesta muita henkilöitä tai organisaatioita samalla tavalla kuin yrityksissä. Yhdistyksen puolesta valtuuttaminen tehdään Suomi.fin Valtuudet-palvelussa valitsemalla "Yrityksen puolesta asiointi".

Useamman nimenkirjoittajan yhdistyksille valtuuksien antaminen on ollut mahdollista virkailijavaltuuttamispalvelun kautta kesäkuusta 2020 alkaen.

Muut organisaatiot

Muut organisaatiot voivat aloittaa Suomi.fi-valtuuksien antamisen, kun Digi- ja väestötietoviraston virkailijavaltuuttamispalvelun kautta. Suomi.fi-valtuuksia voivat näin antaa myös esimerkiksi seuraavat organisaatiotyypit:

  • kunnat, valtion virastot
  • seurakunnat
  • säätiöt
  • usean nimenkirjoittajan yhdistykset
  • ulkomaiset yritykset.

Tekninen tuki

Jos sinulla on teknisiä ongelmia asiointipalveluiden kanssa, ota yhteyttä tekniseen asiakastukeemme arkisin klo 7–17:

Sähköpostiosoite: tekninentuki@kela.fi
Puhelinnumero: 020 634 7787