Aktuellt om coronavirusläget

 

På den här sidan finns information om hur coronavirusläget (COVID-19) påverkar FPA:s förmåner och tjänster. Det kan uppstå köer i handläggningen av ansökningar under epidemin. Sidan uppdateras efter hand som situationen utvecklas.

Ersättning för ansiktsmasker

Enligt rekommendationen om användning av ansiktsmasker skaffar var och en sina masker själv. Om en rekommendation om användning av mask gäller i kommunen ska kommunen se till att de som har det sämst ställt får masker gratis.

FPA  betalar inte någon separat ersättning för maskerna. Kostnaderna ingår i utkomststödets grunddel.

Vilka förmåner kan du få i din situation?

Temporär epidemiersättning till dem som får grundläggande utkomststöd

Regeringen har lämnat ett lagförslag till riksdagen om en temporär epidemiersättning. Lagen har ännu inte stadfästs. 

Enligt lagförslaget betalar FPA på grund av coronavirusläget under hösten 2020 ett nytt stöd till de kunder som får utkomststöd. Stödet kallas temporär epidemiersättning.

Avsikten med den temporära epidemiersättningen är att stödja den ekonomiska ställningen för de personer och familjer som har det ekonomiskt sämst ställt i det fallet att restriktionerna i samband med coronavirusepidemin har orsakat extra kostnader. 

FPA beviljar automatiskt epidemiersättningen till alla som har rätt till den. Man behöver alltså inte göra någon separat ansökan om ersättningen.

Läs mer om temporär epidemiersättning

Ansökningar och bilagor

Det lönar sig att skicka in ansökningar och bilagor via e-tjänsten.

 • En bild av bra kvalitet som tagits med telefonens kamera duger som bilaga.
 • I e-tjänsten ser du om det saknas uppgifter eller bilagor från din ansökan.
 • Obs! Om det saknas uppgifter i ansökan eller det krävs åtgärder från din sida tar vi kontakt. Glöm inte att via e-tjänsten ange ett telefonnummer eller en e-postadress där du kan nås.

Alternativt kan du skicka ansökan till FPA per post på adressen:

Folkpensionsanstalten
PB 10
00056 FPA

Ansökningsblanketter kan skrivas ut på FPA:s webbplats.

Om du inte har egna apparater, internetförbindelse eller skrivare kan du ringa FPA:s telefontjänst.

När kommer beslutet?

På fpa.fi hittar du färska uppgifter om ansökningarnas genomsnittliga handläggningstider per förmån.

Du kan kontrollera handläggningssituationen för din egen ansökan i e-tjänsten.

FPA:s kundservice ger råd och hjälp med att fylla i och komplettera ansökan men har inga exakta uppgifter om när du får ett beslut till din ansökan.

Återkrav av förmåner

FPA kan komma överens med kunden om att återkravet av förmåner eller indrivningen av borgensfordringar på studielån skjuts upp. Indrivningen kan skjutas upp med högst 6 månader om de undantagsförhållanden som råder på grund av coronaviruset orsakar kunden ekonomiska svårigheter.  Indrivningen av underhållsbidrag kan däremot inte skjutas upp.

Be senast 31.12.2020 om att indrivningen skjuts upp. Efter uppehållet i indrivningen ska du fortsätta betala av på skulden så som du har kommit överens med FPA:s indrivningscenter.

Kundservice

Via FPA:s e-tjänst kan du skicka meddelanden och fråga om råd.

Per telefon kan du sköta de flesta ärendena.

 • Servicenumren på finska och svenska betjänar på vardagar kl. 9–16.
 • Servicenumren på engelska betjänar vardagar kl. 9–15.
 • Servicenumren på arabiska, somaliska och ryska betjänar på måndagar, onsdagar och fredagar kl. 9–12.

Boka en telefontid om du har mycket att reda ut.

Största delen av FPA:s serviceställen har öppet, men en del betjänar endast på bokad tid.

 • Kontrollera i sökfunktionen om servicestället är öppet och om du ska boka tid på förhand. 
 • Vid behov bokar vi en besökstid för dig.
 • Om det är nödvändigt att besöka servicestället ber vi att du har en god handhygien och håller avstånd till andra. 
 • Kom ändå inte till servicestället om du har förkylningssymtom, är i karantän, har rest i utlandet under de senaste två veckorna eller har varit utsatt för coronavirus.
 • Vi har effektiviserat städningen och hygienen på serviceställena.

Obs! I kundservicen kan vi inte påverka tidtabellen för handläggningen av ansökningar och vi vet inte när beslutet kommer.

Läs mer