Studerande

Med de här videoklippen informerar vi om FPA:s stöd till studerande. Dessutom är det bra att ta reda på vilka andra FPA-stöd som du kan få.  Vi tar inte upp alla detaljer i samband med stöden. Mer information få du på FPA:s serviceställen och på FPA:s webbplats. Det är enklast för dig att använda e-tjänsten, www.fpa.fi/etjanst.

Läs mer