Sairauspäiväraha, kuntoutus vai eläke?

Jos sairaus kestää pitkään, pitää miettiä, mitä jatkossa tehdään.

Kun olet saanut sairauspäivärahaa 60 arkipäivää, Kela selvittää, voisiko kuntoutuksesta olla apua sairauteesi. Jos olet saanut sairauspäivärahaa 150 arkipäivää eli melkein 6 kuukautta, saat Kelasta kirjeen, jossa kerrotaan kuntoutuksesta.

Jos koet, että tarvitset kuntoutusta, voit myös itse ottaa yhteyttä sinua hoitavaan lääkäriin, työterveyslääkäriisi tai Kelaan.

Työkyvyttömyyseläke

Sairauspäivärahaa maksetaan yleensä enintään 300 arkipäivää. Jos sairaudestasi tai vammastasi aiheutuva työkyvyttömyys jatkuu etkä voi saada sairauspäivärahaa, voit hakea työkyvyttömyyseläkettä. Sitä voi maksaa työeläkelaitos, Kela tai molemmat.

Kela maksaa työkyvyttömyyseläkettä, jos et ole ollut työelämässä tai jos et saa riittävää eläkettä työeläkelaitokselta.

Työkyvyttömyyseläkkeen saamiseen vaikuttaa

  • millainen sairaus tai vamma sinulla on
  • kuinka vanha olet
  • mitä työtä olet tehnyt
  • millainen koulutus sinulla on.

Jos et pysty palaamaan töihin etkä saa eläkettä, ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistoon eli TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Ilmoittaudu viimeistään seuraavana päivänä sairauspäivärahan loppumisesta. Näin voit saada työttömyysajan päivärahaa, kun odotat päätöstä työkyvyttömyyseläkkeestäsi.

Jos olet työttömyyskassan jäsen, hae ansiopäivärahaa omasta työttömyyskassastasi.