Epidemiatuen vaikutus muihin etuuksiin

Väliaikainen epidemiatuki otetaan huomioon tulona muun muassa seuraavissa etuuksissa:

 • toimeentulotuessa
 • lastenhoidon tuen hoitolisässä
 • yleisessä asumistuessa
 • opintotuen vuositulovalvonnassa.

Kelassa on tiedot sinulle myönnetyistä etuuksista, jotka vaikuttavat epidemiatuen maksamiseen. Sinun ei siis tarvitse ilmoittaa niistä tietoja Kelaan.

Milloin et voi saada epidemiatukea

Sinulla ei ole oikeutta väliaikaiseen epidemiatukeen, jos olet

 • äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla
 • hoitovapaalla
 • ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi
 • joutunut lomautetuksi.

Sinulla ei myöskään ole oikeutta väliaikaiseen epidemiatukeen, jos saat

 • työttömyyspäivärahaa
 • työmarkkinatukea
 • sairauspäivärahaa
 • tartuntatautipäivärahaa.

Ilmoita Kelaan, jos olosuhteesi muuttuvat siten, ettei sinulla ole enää oikeutta väliaikaiseen epidemiatukeen.