Väliaikainen epidemiatuki

Väliaikainen epidemiatuki on määräaikainen, koronan leviämisen estämisen vuoksi maksettava tuki. Oikeus väliaikaiseen epidemiatukeen on vain poikkeusolojen voimassaolon ajalta 16.3.–15.6.2020.  Epidemiatukea voidaan maksaa takautuvasti 3 kalenterikuukauden ajalta.

Kuka voi saada epidemiatukea

Voit saada väliaikaista epidemiatukea, jos jäät palkattomalle vapaalle jommassakummassa seuraavista tilanteista:

 • olet saapunut ulkomailta Suomeen ennen 14.5.2020, ja sinut on ohjattu karanteeninomaisiin oloihin
 • olet hoitanut 16.3.–13.5.2020 lasta, joka tavallisesti olisi varhaiskasvatuksessa tai koulussa.

Jotta voit saada tukea, sinulla pitää olla

 • Suomessa voimassa oleva työ- tai virkasuhde (yrittäjän tuet)
 • työnantajan todistus palkattomasta poissaolosta, joka johtuu koronaepidemiasta.

Suomeen ulkomailta saapuneet henkilöt

Jos olet saapunut ulkomailta Suomeen ennen 14.5.2020, voit saada väliaikaista epidemiatukea enintään 14 vuorokauden ajaksi saapumisen jälkeen. Jos olet saapunut Suomeen 14.5.2020 tai myöhemmin, tukea ei yleensä voi saada.

Valtioneuvosto on ohjeistanut, että 14.5. alkaen maahan saapuvan henkilön pitää rajoittaa 14 vuorokauden ajan tarpeettomia lähikontakteja ja noudattaa omaehtoista karanteenia. Omaehtoisessa karanteenissa voit liikkua työpaikan ja asuinpaikan välillä. Omaehtoisen karanteenin ajalta ei yleensä makseta väliaikaista epidemiatukea, sillä omaehtoinen karanteeni ei edellytä töistä poissa olemista. Lue lisää omaehtoisesta karanteenista valtioneuvoston tiedotteesta.

Jos tulet sosiaali- ja terveydenhuollon työtehtäviin, sovi työnantajasi kanssa mahdollisista työjärjestelyistä. Jos työnantaja ei pysty järjestämään turvallista työympäristöä ja joudut jäämään palkattomalle vapaalle, sinulla voi olla oikeus väliaikaiseen epidemiatukeen. Poikkeusolojen päättymisen 15.6.2020 jälkeen tukeen ei ole oikeutta myöskään sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviin tulleilla. 

Lastaan kotona hoitaneet henkilöt

Jos olet hoitanut lasta palkattomalla vapaalla koronaepidemian takia, voit saada väliaikaista epidemiatukea 16.3.–13.5.2020. Tämän jälkeen tukea ei voi enää saada, koska hallituksen suositusten ja terveysviranomaisten tiedon mukaan lasten poissaolo koulusta tai varhaiskasvatuksesta ei ole enää tarpeen 13.5. jälkeen.

Tukea voi saada, jos hoidettava lapsi on Suomessa

 • varhaiskasvatuksen piirissä
 • esiopetuksessa
 • perusopetuksen 1.–3. luokalla
 • perusopetukseen valmistavassa opetuksessa
 • saanut päätöksen erityisen tuen tarpeesta perusopetuksessa
 • saanut päätöksen pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Lapsen hoitamisen takia epidemiatukea voi saada

 • lapsen vanhempi
 • lapsen huoltaja
 • vanhemman tai huoltajan puoliso, joka asuu samassa taloudessa
 • muu henkilö, joka vastaa lapsen hoidosta ja kasvatuksesta.

Lapsen hoitamisen takia epidemiatukea voi saada samassa taloudessa vain yksi henkilö kerrallaan. Samassa taloudessa asuvat henkilöt voivat kuitenkin saada tukea vuorotellen.

Milloin et voi saada tukea

Jos olet hoitanut lasta palkattomalla vapaalla, et voi saada väliaikaista epidemiatukea 13.5.2020 jälkeiseltä ajalta. Voit kuitenkin saada ansionmenetystä korvaavaa tartuntatautipäivärahaa, jos kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri on määrännyt alle 16-vuotiaan lapsesi pidettäväksi kotona tartuntataudin leviämisen estämiseksi.

Et voi saada epidemiatukea, jos olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi tai joutunut lomautetuksi. Jos sinut on lomautettu, lue lisää työttömyysturvan hakemisesta.

Yrittäjä ei voi saada epidemiatukea. Jos kuitenkin olet yritystoiminnan ohella palkkatyössä ja jäänyt siitä palkattomalle vapaalle, sinulla voi olla mahdollisuus saada epidemiatukea. Jos koronaepidemia on vaikuttanut haitallisesti yritystoimintaasi, lue lisää yrittäjän väliaikaisesta työttömyysturvasta.

Et voi myöskään saada epidemiatukea, jos olet äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla tai hoitovapaalla. Myös tiettyjen muiden etuuksien saaminen estää epidemiatuen maksamisen.

Lue lisää