Jäitkö työttömäksi koronatilanteessa?

Kela maksaa työttömyysturvaa

  • niille, jotka eivät voi saada ansiopäivärahaa työttömyyskassasta
  • yrittäjille, joiden päätoiminen yritystoiminta on loppunut koronaepidemian takia.

Työttömyysturvaan on tehty koronaepidemian vuoksi väliaikaisia muutoksia, jotka parantavat työttömyysturvan ehtoja ja tasoa. Uusia ehtoja sovelletaan hakemukseesi automaattisesti Kelassa. Osa väliaikaisista muutoksista koskee TE-palveluita ja työnhakua. Noudata niihin liittyen TE-palveluiden ohjeita.

Voit lukea muutoksista tarkemmin kohdassa Palkansaajan ja yrittäjän työttömyysturvan muutokset.

Millaisessa tilanteessa olet?

Palkansaajan ja yrittäjän työttömyysturvan muutokset

Väliaikaiset muutokset ovat seuraavat:

  • Työttömyysturvan 5 omavastuupäivää on poistettu 16.3. alkaen. Työttömyysturvaa voi saada heti ensimmäisestä työttömyyspäivästä lähtien. Tavanomaista 5 päivän omavastuuaikaa sovelletaan taas 7.7.2020 alkaen.
  • Työttömyyspäivärahan enimmäisaika ei kulu lomautusten aikana. Muutos koskee lomautuksia, jotka ovat alkaneet 16.3.2020 tai sen jälkeen. Enimmäisaikaa ei kerrytä 16.3.–30.6.2020 maksettava työttömyyspäiväraha.
  • Työttömyyspäivärahan työssäoloehtoa on lyhennetty väliaikaisesti palkansaajilla nykyisestä 26 viikosta 13 viikkoon ja yrittäjän ei-omistavalla perheenjäsenillä 52 viikosta 26 viikkoon. Lyhennettyä työssäoloehto sovelletaan 16.3.2020 alkaen. Se koskee henkilöitä, joilla on vähintään yksi työssäoloehtoon luettava viikko 1.3.2020 lukien. Muutos on voimassa 6.7.2020 saakka.
  • Työtulot sovitellaan yhteen työttömyysetuuden kanssa neljän viikon tai kuukauden mittaisissa jaksoissa, vaikka jaksoon sisältyisi päiviä, joilta hakijalla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen. Jakson aikana maksetut palkat siis huomioidaan sovittelussa, vaikka palkan maksupäivältä ei olisi oikeutta työttömyysetuuteen. Muutos on voimassa 11.5.–31.10.
  • Jos olet lomautettu ja lomautuksesi on alkanut 16.3.2020 tai sen jälkeen, voit saada työttömyysetuutta, vaikka opiskelet tai sinulla on yritystoimintaa. Kyse on väliaikaisesta muutoksesta, joka on voimassa 31.7.2020 asti.
  • Jos olet työtön tai lomautettu, sinulta ei väliaikaisesti edellytetä työllistymissuunnitelman tekemistä tai palvelutarpeen arviointia TE-palveluissa, kun ilmoittaudut työttömäksi työnhakijaksi. Muutos on voimassa kokonaan työttömillä 16.3.–30.6.2020. ja lomautetuilla 16.3.–31.7.2020. Ole yhteydessä TE-palveluihin, jos työnhakusi on katkennut 16.3.2020 jälkeen siksi, ettet ole antanut riittäviä tietoja. Sinulla voi olla oikeus työttömyysturvaan katkoksen ajalta. Lue tarkemmat ohjeet TE-palveluiden sivuilta.

Yrittäjät

  • Kela voi maksaa yrittäjälle työmarkkinatukea, jos päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt tai yrittäjätulo on epidemian vuoksi vähemmän kuin 1 089,67 e/kk. Nämä muutokset ovat voimassa 30.6.2020 asti.
  • Tavallisesti yritystoiminnan tulojen sovittelussa käytetään edellisen vuoden verotustietoja. Jos yrittäjän tulot ovat muuttuneet koronavirusepidemian vuoksi, yrittäjä voi väliaikaisesti itse ilmoittaa Kelaan, kuinka paljon nykyiset tulot ovat. Kela sovittelee nämä tulot yhteen etuuden kanssa. Muutos on voimassa 11.5.–31.10.2020.

Lue lisää