Katso-rooleista siirrytään Suomi.fi-valtuusasioihin

Katso-palvelun valtuudet korvataan Suomi.fi-valtuuksilla Kelan asiointipalveluissa.

Tällä sivulla esitellään Kelan työnantaja-asioinnissa tarvittavat valtuusasiat.

Asiointipalvelu tarkistaa, onko palveluun kirjautuneella henkilöllä oikeus edustaa jotakin yritystä tai onko henkilö saanut valtuuden asiointipalvelun käyttöön.

Katso-palvelun valtuudet toimivat työnantajien asiointipalveluissa vielä Katson alasajoon asti. Katso poistuu käytöstä viimeistään vuodenvaihteessa 2020. Organisaatioiden pitää antaa Suomi.fi-valtuudet palvelujen käyttäjille niin pian kuin mahdollista.

Tarkista kunkin asiointipalvelun kohdalla esitetyt valtuusasiat ja niiden käyttökohteet.

Työnantajan asiointipalvelu

Työnantajan asiointipalvelussa on useita toimintoja, joihin on eri valtuusasiat. Palvelun käyttäjän tarvitsemat valtuudet riippuvat tehtävistä, joita hän hoitaa palvelussa.

Työnantaja voi rajata työntekijänsä asiointia palvelussa antamalla hänelle vain ne valtuudet, jotka hän työtehtävissään tarvitsee. Työntekijälle ei pidä antaa tarpeettomia valtuuksia.

Organisaatio, joka antaa toiselta organisaatiolta saamansa valtuuden edelleen työntekijöilleen edustamisvaltuutena, voi rajoittaa valtuuden tiettyihin organisaatioihin Y-tunnuksen perusteella. Esimerkiksi tilitoimisto, jossa jokaiselle työntekijälle on nimetty tietyt yritysasiakkaat, voi rajaustarkenteella rajata, minkä yrityksen valtuusasiat kukin työntekijä saa.

Palvelussa tarvittavat valtuudet

Alla on lista valtuuksista, joita Työnantajan asiointipalvelussa tarvitaan. Lisäksi valtuuden kohdalla on kuvaus siitä, missä työtehtävissä kutakin valtuusasiaa tarvitaan.

Työnantajan työterveyshuollon korvaushakemukset

Työterveyshuollon korvausten asiointipalvelussa tarvittavia valtuuksia on mahdollista rajata toimipaikkatarkenteella, jonka organisaatio itse määrittelee. Numeromuotoinen aliorganisaation tarkenne erottelee ne organisaation toimipaikat, jotka hakevat työterveyshuollon korvausta toimipaikkakohtaisesti.

Palvelussa tarvittavat valtuudet

Alla on lista valtuuksista, joita Työterveyshuollon korvausten asiointipalvelussa tarvitaan. Lisäksi valtuuden kohdalla on kuvaus siitä, missä työtehtävissä kutakin valtuusasiaa tarvitaan.

KIILA-kuntoutukseen hakeminen