Tulorekisteri helpottaa Kelan etuuksien hakemista

Kela hyödyntää etuushakemusten käsittelyssä tulorekisterin tietoja. Kun Kela saa palkkatiedot tulorekisteristä, asiakkaan ei tarvitse liittää hakemukseensa erillistä tuloselvitystä.

Työnantajien velvollisuus ilmoittaa palkat ja muut tiedot tulorekisteriin tuli voimaan vuoden 2019 alussa. Työnantajalla on palkanmaksupäivästä 5 kalenteripäivää aikaa ilmoittaa tiedot rekisteriin.

Voit tarkistaa, mitä tietoja työnantajasi on ilmoittanut tulorekisteriin. Kirjaudu tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella osoitteessa www.tulorekisteri.fi

Mitä tietoja työnantaja ilmoittaa?

Työnantajan on ilmoitettava 1.1.2019 jälkeen maksamansa palkat, palkkiot, luontoisedut ja matkakustannusten korvaukset tulorekisteriin.

Kela toivoo, että työnantaja ilmoittaa tulorekisteriin myös palvelussuhde-, poissaolo- ja tulolajitiedot, joiden ilmoittaminen on työnantajalle vapaaehtoista. Näin niitä ei tarvitse toimittaa Kelaan erikseen.

1.1.2020 ja sen jälkeen alkavien sairaus-, vanhempainpäivärahojen ja kuntoutusrahojen määrät lasketaan tulorekisterin 12 kuukauden tulotietojen perusteella.

Kotitalous voi laskea maksamansa palkat esimerkiksi Palkka.fi-palvelussa (www.palkka.fi), josta tiedot siirtyvät automaattisesti tulorekisteriin.

Mitkä tuloihin liittyviä tietoja toimitat edelleen Kelaan?

Kela tarvitsee etuuspäätöstä varten edelleen ne selvitykset, joita tulorekisteristä ei saa. Hakemuslomakkeissa ja verkkoasiointipalvelussa kerrotaan, mitä tietoja sinun täytyy toimittaa.

Muita tuloihin liittyviä tietoja ovat esimerkiksi

  • ammattiyhdistysjäsenmaksut 
  • työttömyyskassamaksut
  • vuokratulot
  • korkotulot
  • osinkotulot 
  • yritystulot.

Jos hakemuksesta puuttuu tietoja, Kela pyytää täydentämään sitä. 

Kun haet etuutta, suosittelemme käyttämään Kelan verkkoasiointipalvelua.

Lue lisää