Perustoimeentulotuki opiskelijoille

Ennen kuin haet perustoimeentulotukea, selvitä ensin mahdollisuutesi saada opintotukea ja yleistä asumistukea.

Jos et voi saada opintotukea tai muuta tukea, sinun pitää ensisijaisesti tulla toimeen muulla tavoin kuin perustoimeentulotuella (esim. ansiotyöllä).

Kesäaikana sinun tulisi tehdä töitä, etsiä aktiivisesti töitä tai opiskella ja hakea kesäopintotukea.

Opiskelijana sinulla saattaa olla oikeus perustoimeentulotukeen. Näin voi olla esimerkiksi silloin, jos et saa opintotukea, koska

 • et ole saanut opintolainaa pankista
 • olet käyttänyt loppuun opintotukiaikasi
 • opintotukesi on lakkautettu opintojen riittämättömän edistymisen vuoksi
 • sinulle ei ole myönnetty opintotukea tai se on lakkautettu muun syyn vuoksi.

Toimeentulotuki on verotonta, eikä sen saaminen vaikuta tulona opintotukeesi.

Esimerkki

Kalle opiskelee ammattikorkeakoulussa ja hakee perustoimeentulotukea Kelasta. Kalle ei ole hakenut opintotukea eikä yleistä asumistukea vaikka hän voisi saada niitä.

Kallelle tehdystä laskelmasta käy ilmi, että hän on toimeentulotuen tarpeessa. Kallelle voidaan myöntää enintään kuukaudeksi perustoimeentulotukea. Häntä kehotetaan hakemaan opintotukea ja yleistä asumistukea. Hänelle kerrotaan, että maksettu perustoimeentulotuki vähennetään tulevista etuuksista.

Kalle hakee uudelleen perustoimeentulotukea kesäajalle. Hänellä ei ole kesätöitä, eikä hän myöskään opiskele kesäaikana. Jos opintotuen saaminen, työllistyminen tai toimeentulo muulla tavoin ei ole mahdollista, eikä yleinen asumistuki riitä asumiskustannusten kattamiseen, Kallelle voidaan myöntää perustoimeentulotukea.

Toisen asteen opiskelusta aiheutuvia erityisiä menoja (esim. lukukausimaksuja, pääsykoe- ja ylioppilaskirjoitusmaksuja ja opiskeluvälineitä) voi olla mahdollista kattaa täydentävällä toimeentulotuella, jonka myöntää kunta.

Opintolaina on haettava ennen perustoimeentulotuen hakemista

Opintolainan hakemista edellytetään kaikilta 18 vuotta täyttäneiltä opiskelijoilta.

 • Jos et ole hakenut opintolainaa, perustoimeentulotuki voidaan myöntää lyhyeksi aikaa lainan saannin selvittämiseksi.
 • Jos olet saanut opintolainalle valtiontakauksen ja pankin lainapäätöksen, opintolainan määrä otetaan perustoimeentulotuessa tulona huomioon siltä ajalta, jolle laina on myönnetty.
 • Opintolainan kuukausierä lasketaan tuloksi myös, jos et hae lainatakausta tai lainaa, mutta lainan saamiselle ei ole estettä. Jos olet hakenut lainaa, mutta et saa sitä, lainaa ei lasketa tuloksi.

Opintolainan hakemista edellytetään sekä ammatillisia opintoja että lukiota suorittavilta. Täysi-ikäiseltä ei kuitenkaan edellytetä opintolainan hakemista, jos se johtaisi kohtuuttomaan lopputulokseen esimerkiksi:

 • tilanteissa, joissa vakava sairaus tai muu vastaava syy johtaa siihen, että hän ei heikon työkykynsä vuoksi tai muusta syystä pysty elättämään itseään,
 • jos lainan nostaminen on kohtuutonta ottaen huomioon täysi-ikäisen lapsen ja vanhempien taloudellinen tilanne, esimerkiksi toimeentulotukiasiakkuus tai
 • jos asiakkaan opiskelulla on asiakkaan poikkeuksellisten aikaisempien vaikeuksien perusteella myös kuntoutukselliset tai syrjäytymisen ehkäisyä tukevat tavoitteet, esimerkiksi entiset vangit ja päihde- tai mielenterveyskuntoutujat.

Kela käyttää näissä tilanteissa aina tapauskohtaista harkintaa.

Jos opinnot pitkittyvät

Opintojen pitkittymisellä tarkoitetaan, että

 • olet käyttänyt loppuun opintotuen tai opintojen perusteella maksettavan muun etuuden enimmäistukiajan, etkä voi saada siihen pidennystä, tai
 • opintotukesi tai muu etuutesi on lakkautettu, koska et ole edistynyt opinnoissasi riittävästi.

Jos sinulla ei opintojen pitkittyessä ole oikeutta ensisijaisiin tukiin, kuten opintotukeen, aikuiskoulutustukeen tai työttömyysturvaan, voit hakea Kelasta perustoimeentulotukea. Sinun on selvitettävä Kelalle, missä ajassa voit suorittaa tutkinnon loppuun. Kohtuullisena aikana pidetään enintään yhtä lukuvuotta.

Jos opintotukesi on lakkautettu, koska et ole edistynyt opinnoissasi riittävästi, sinun on mahdollisimman pian suoritettava sinulta edellytetyt opinnot. Kohtuullisena aikana pidetään enintään yhtä lukukautta.

Perustoimeentulotukea voidaan myöntää enintään kahdeksi kuukaudeksi kerrallaan ja samalla seurataan opintojesi edistymistä.

Jos et saa opintotukea

Jos suoritat ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon jälkeen toista tutkintoa, et välttämättä saa enää opintotukea. On myös opintoja, joihin ei voi saada opintotukea. Tällaisia ovat esimerkiksi aikuislukio-opinnot ja opinnot avoimessa korkeakoulussa. Sinun pitää rahoittaa nämä opinnot esimerkiksi työttömyysturvalla tai ansiotyöllä.

Perustoimeentulotukea voit saada enintään kahden kuukauden ajaksi, kuukaudeksi kerrallaan. Jos et ole sinä aikana työllistynyt etkä saa työttömyysturvaa ja haet kahden kuukauden jälkeen perustoimeentulotukea, sen perusosaa voidaan alentaa. Tässä tilanteessa Kela ilmoittaa asiasta kunnan sosiaalitoimeen ja ohjaa sinut asioimaan sinne. Kunnassa sinulle laaditaan suunnitelma siitä, miten voit edistää itsenäistä suoriutumistasi ja miten sinua voidaan tukea siinä.

Lue lisää