Tilastojulkaisut

Kela julkaisee toimitettua tilastotietoa sekä painettuna että pdf-muodossa. Tilastojulkaisut ovat vapaasti saatavissa Helda-arkistossa (helda.helsinki.fi).

Julkaisujen ilmestymispäivämäärät löytyvät julkistamiskalenterista.

Kelan tilastollinen vuosikirja

Kooste Kelan hoitamasta sosiaaliturvasta. Tilastojen lisäksi kirja esittelee Kelan hoitamat etuudet ja niiden saamisen edellytykset.
Lue lisää Kelan tilastollisesta vuosikirjasta.

Taskutilastot

Kelan tilastot tiivistetyssä muodossa. Julkaistaan kolmella kielellä (suomi, ruotsi englanti).
Lue lisää taskutilastoista.

Suomen lääketilasto

Suomen lääketilasto on Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean ja Kelan yhteistyössä toimittama tilastojulkaisu, joka sisältää sekä lääkkeiden kulutustietoja että sairausvakuutuksen korvaustietoja. Suomen lääketilastoa on julkaistu vuodesta 1987 lähtien.
Lue lisää Suomen lääketilastosta.

Vuositilastot

Keskeisimmät tiedot kustakin etuudesta: asumistuet, eläkkeet, kuntoutus, opintoetuudet, perhe-etuudet, sairausvakuutus, työterveyshuolto, työttömyysturva, vammaisetuudet, sotilasavustus.
Lue lisää vuositilastoista.

Suomen virallisen tilaston logoJulkaisu kuuluu Suomen viralliseen tilastoon.

Tilastokatsaukset

Tilastokatsaukset vuosilta 2009–2019 ovat saatavissa Helda-arkistossa.

Lisätietoja