Opintoraha

 

Opintorahan määrään vaikuttavat:

 • ikäsi
 • oppilaitoksesi
 • asutko itsenäisesti vai vanhempasi luona
  • Olet vanhempasi luona asuva, jos asut samassa asunnossa vanhempasi kanssa.
 • oletko avioliitossa
 • onko sinulla lapsia.

Tietyissä tilanteissa myös vanhempiesi tulot vaikuttavat opintorahasi määrään.

Jos olet alle 17-vuotias, sinulla voi olla mahdollisuus saada opintorahan oppimateriaalilisää. Muuta opintorahaa et voi saada, koska sinusta maksetaan lapsilisää. Kun täytät 17 vuotta, voit saada myös muuta opintorahaa seuraavan kuukauden alusta alkaen.

Jos sinusta ei makseta lapsilisää, voit saada opintorahaa. Jos asut vanhempasi luona, vanhempiesi tulot voivat pienentää opintorahasi määrää tai estää sen saamisen. Voit arvioida opintotuen määrän laskurilla. Laita laskuriin iäksesi 17 vuotta, jos sinusta maksettava lapsilisä on lakkautettu.

Opintoraha ei ole tuloa opintotuen saajan omien tulojen tulovalvonnassa.

Toisen asteen opiskelijalle

Opintorahan määrä (bruttona) toisen asteen opiskelijalle 1.8.2020 alkaen

Opiskelija Opintorahan määrä, e/kk Vaikuttavatko vanhemman tulot
Alaikäisen lapsen huoltaja 353,75 eivät vaikuta
Avioliitossa 252,76 eivät vaikuta
Itsenäisesti asuva 18 vuotta täyttänyt 252,76 eivät vaikuta
Itsenäisesti asuva 17-vuotias tai nuorempi 102,75 voivat suurentaa:
102,75 – 252,76 e/kk
Vanhempansa luona asuva 20 vuotta täyttänyt 82,20 voivat suurentaa:
82,20 – 184,95 e/kk
Vanhempansa luona asuva 19-vuotias tai nuorempi 39,04 voivat suurentaa tai pienentää:
0 – 145,89 e/kk
Alle 17-vuotias Voit saada opintorahan oppimateriaalilisää 47,26 e/kk, jos vanhempiesi yhteenlasketut tulot ovat enintään 41 100 e/v.

Saat iän perusteella määräytyvän suuremman opintorahan sen kuukauden alusta alkaen, jolloin täytät kyseisen iän. 17 vuoden täyttäminen vaikuttaa opintotukeen kuitenkin vasta seuraavan kuukauden alusta alkaen.

Vanhempien tulot voivat pienentää tai suurentaa opintorahan määrää tai ne voivat estää opintorahan myöntämisen. Lue lisää vanhempien tulojen vaikutuksesta opintorahaasi.

Korkeakouluopiskelijalle

Opintorahan määrä (bruttona) korkeakouluopiskelijalle 1.8.2020 alkaen

Opiskelija
Opintorahan määrä, e/kk Vaikuttavatko vanhemman tulot
Alaikäisen lapsen huoltaja 353,75 eivät vaikuta
Avioliitossa 252,76 eivät vaikuta
Itsenäisesti asuva 18 vuotta täyttänyt 252,76 eivät vaikuta
Itsenäisesti asuva 17-vuotias tai nuorempi 102,75 voivat suurentaa:
102,75 − 205,50 e/kk
Vanhempansa luona asuva 20 vuotta täyttänyt 82,20 voivat suurentaa:
82,20 − 184,95 e/kk
Vanhempansa luona asuva 19-vuotias tai nuorempi 39,04 voivat suurentaa:
39,04 − 98,63 e/kk

Saat iän perusteella määräytyvän suuremman opintorahan sen kuukauden alusta alkaen, jolloin täytät kyseisen iän.

Vanhempien tulot voivat ainoastaan suurentaa korkeakouluopiskelijan pienimpiä opintorahoja. Lue lisää vanhempien tulojen vaikutuksesta opintorahaasi.

Opintorahan oppimateriaalilisä

Opintorahan oppimateriaalilisä on 47,26 e/kk 1.8.2020 alkaen.

Voit saada oppimateriaalilisää, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

 • olet lapseton ja naimaton opiskelija
 • vanhempiesi yhteenlasketut tulot ovat enintään 41 100 euroa vuodessa
 • asut vanhempasi luona ja olet alle 20-vuotias tai asut itsenäisesti ja olet alle 18-vuotias.

Oppimateriaalilisää voivat saada opintotukeen oikeuttavaa ammatillista koulutusta tai lukiokoulutusta suorittavat. Sitä ei myönnetä korkeakouluopiskelijoille, perusopetuksen opiskelijoille eikä vapaan sivistystyön opiskelijoille esimerkiksi kansanopistolinjoilla.

Kela myöntää oppimateriaalilisän automaattisesti opiskelijoille, jotka jo saavat opintotukea. Jos et vielä saa mitään opintotukea (opintorahaa, opintolainan valtiontakausta tai opintotuen asumislisää), hae opintotukea opintotukihakemuksella. Oppimateriaalilisää voivat saada myös 15- ja 16-vuotiaat, vaikka he eivät voi saada muuta opintorahaa.

Usein kysyttyä opintorahan oppimateriaalilisästä.

Opintorahan huoltajakorotus

Jos olet alle 18-vuotiaan lapsen huoltaja, voit saada 252,76 euron opintorahan lisäksi opintorahan huoltajakorotuksen, joka on 100,99 euroa kuukaudessa 1.8.2020 alkaen. Lasten lukumäärä ja se, kenen luona lapsi asuu, eivät vaikuta huoltajakorotukseen.

Huoltajakorotusta ei voi hakea, vaan Kela myöntää sen automaattisesti muun opintorahan lisäksi, kun tieto huoltajuudesta on väestötietojärjestelmässä.

 • Huoltajakorotus voidaan myöntää aikaisintaan seuraavan kuukauden alusta siitä, kun sinusta on tullut lapsen huoltaja.
 • Huoltajakorotus päättyy viimeistään sen kuukauden lopussa, kun nuorin lapsesi täyttää 18 vuotta tai kun huoltajuus päättyy muusta syystä.

Poikkeukset

Opintorahasi määrä on sama kuin vanhempansa luona asuvalla opiskelijalla, jos molemmat seuraavat ehdot täyttyvät:

 • asut vanhempasi omistamassa tai vanhemmaltasi vuokratussa asunnossa
 • asunto on samassa kiinteistössä kuin vanhempasi vakituinen asunto.
  • Sama kiinteistö tarkoittaa esimerkiksi samaa asunto-osakeyhtiötä tai tonttia.

Et voi saada opintorahaa, jos saat oppilaitokseltasi opintojen ajalta maksettavaa päivärahaa. Tämä koskee Maanpuolustuskorkeakoulussa sotatieteiden kandidaatin tutkintoa suorittavia sekä Raja- ja merivartiokoulussa rajavartijan kaksiosaista peruskurssia suorittavia koulutuksen 1. osan aikana ja rajavartijan yksiosaista peruskurssia suorittavia koulutuksen koko ajalla.  Voit kuitenkin saada opintolainan valtiontakauksen. Yleistä asumistukea voit saada, jos et voi asua oppilaitoksen asuntolassa erityisestä syystä.

Indeksikorotus

Opintorahan määriä tarkistetaan vuosittain 1.8. alkaen hintojen muutoksen mukaisesti (kansaneläkeindeksi). Jos saat opintorahaa, sen määrä tarkistetaan hakemuksetta. Opintorahan vuosittaisista indeksitarkistuksista ei anneta erillistä päätöstä tai maksuilmoitusta. Voit katsoa sinulle maksettavan opintotuen määrän asiointipalvelusta.

Maksupäivä

Kela maksaa opintorahan pankkitilillesi kuukauden 1. päivänä tai sitä seuraavana pankkipäivänä. Jos kuukauden 1. päivä on esimerkiksi lauantai, tuki tulee maanantaina.

Kela toimittaa tiedon maksamastaan opintotuesta tulorekisteriin viiden päivän kuluessa maksupäivästä.