Gå till innehållet

Användningsvillkor

Med webbtjänsten vill FPA förbättra förståelsen för de rättigheter och skyldigheter socialskyddet medför och informera om kommande förändringar. Webbtjänsten betjänar också arbetsgivare och samarbetspartner.

E-tjänsten utgör ett väsentligt delområde i vår webbtjänst. Genom att använda e-tjänsten kan alla, också arbetsgivare och samarbetspartner, snabbt och behändigt sköta sina ärenden med FPA.

Alla förmånsbeslut grundar sig på lagar – inte på innehållet i denna webbtjänst.

Vi gör vårt bästa för att innehållet i denna webbtjänst är korrekt och uppdaterat. Vi vill med ett enkelt och förståeligt språk berätta om mycket komplicerad socialskyddslagstiftning. Riksdagens uppgift är att stifta lagar och statsrådet utfärdar förordningar. FPA:s uppgift är att verkställa lagarna.

FPA har upphovsrätt till text och bilder. Textmaterialet kan användas om du nämner källan och du kan länka till vår webbplats. Avtala om användning av material i kommersiellt syfte med FPA.

FPA ansvarar inte för skador och kostnader som felaktigt innehåll, störningar i datakommunikationen eller fel i datasystemen eller andra tekniska störningar kan förorsaka, inte heller för sådant material det finns länkar till och som publicerats på annat håll.

I enlighet med personuppgiftslagen skyddar FPA den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter. Vi samlar inte uppgifter med vilka enskilda besökare identifieras. Vi behöver din e-postadress och kontaktuppgifter endast för att svara på dina frågor. Om du vill fråga om någonting, eller ge respons på webbsidor kan du göra det via frågor och respons. Undvik att ge konfidentiella uppgifter t.ex. personuppgifter eftersom förbindelsen är oskyddad.

Om du upptäcker fel eller inexaktheter i vår webbtjänst, ta kontakt så vi kan rätta till felen så fort som möjligt. Utvecklingsförslag är också värdefulla. Du kan använda vår responsblankett som finns på webbplatsens varje sida i övre balken. 

Tekniska krav

Kombination av webbläsare och operativsystem

Webbplatsen www.fpa.fi har testats och fungerar i de vanligaste kombinationerna av webbläsare och operativsystem.

Om sidorna inte skulle fungera

  • töm webbläsarens cacheminne,
  • stäng webbläsarfönstret,
  • stäng din dator och starta på nytt.

För att kunna erbjuda en fungerande tjänst med tillräcklig säkerhet förutsätts att webbläsarprogrammet utnyttjar en SSL-förbindelse och HTML5. Dessutom förutsätts att du tar i bruk JavaScript och att din webbläsare godkänner "cookies".

Om du har tekniska problem med vår e-tjänst kan du kontakta vårt IT-kundstöd.

Användningen av cookies på fpa.fi

På FPA:s webbplats används cookies. Med hjälp av cookies förbättrar FPA användbarheten av webbplatsen och erbjuder riktad aktuell information om FPA:s tjänster och förmåner. Läs mer om cookies.

Dokument

Webb-broschyrerna är i pdf-format. För att kunna läsa dem behövs programmet Adobe® Reader®. Programmet är gratis och kan laddas ner via Adobe hemsidan.

Mer information