Tiesitkö, että...

Perhevapaakorvausta voi hakea heti palkallisen äitiysvapaakuukauden jälkeen.

Työntekijä perhevapaalla

Kela maksaa työnantajalle vanhempainpäivärahat, jos työnantaja maksaa äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaiden ajalta palkkaa.

Kaipaatko apua asiointiin?

Työnantajan sähköisen asioinnin ohjeista voi olla apua.

Tutustu!

Työnantaja voi myös hakea vuosilomakustannuskorvausta, jos hän on velvollinen maksamaan työntekijälle lomapalkan tai lomakorvauksen perhevapaan ajalta.

Työnantaja hakee Kelasta päivärahoja ja vuosilomakustannuskorvauksia ilmoittamalla Kelaan työntekijälleen maksamansa palkat ja korvaukset.

Kelan laskurit lapsiperheille auttavat arvioimaan vanhempainpäivärahakausia ja päivärahojen määriä.

Palvelemme myös chatissä

Työnantajan edustaja voi kysyä chatissä yleisistä sairauspoissaoloihin, perhevapaisiin, kuntoutukseen liittyvistä Kelan etuuksista ja palveluista. Chatissä vastataan myös kysymyksiin, jotka liittyvät työnantajalta pyydettyihin todistuksiin palkasta ja työssäolosta.
Chatissä saa vain yleisneuvontaa. Et voi kysyä yksittäisen henkilön asioista.

Lue lisää